Het Hart van Onderwijs
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hybride rekenonderwijs Gynzy
Alles wat je nodig hebt om hybride rekenonderwijs te geven bij de opbouw 'De wereld in getallen 5'.
(Advertentie voor leraar of ouder)
Dit boek van meester Douwe vertelt het verhaal van vier hartsvrienden.
Emotioneel in balans: de 4 Hartkwaliteiten en hun tegenpolen

 

“De vier Hartkwaliteiten brengen 

leerlingen, leerkrachten en een heel team

emotioneel in balans”

 

De vier Hartkwaliteiten bevorderen positieve emoties en zijn krachtige remedies tegen sterke verstorende emoties. Hieronder worden de vier kwaliteiten en hun tegengestelde emoties genoemd:  

 

Vriendelijkheid
versus boosheid, irritatie en frustraties

 

Mededogen
versus hulpeloosheid en pestgedrag

 

Blijdschap
versus jaloezie, elkaar naar beneden halen en klaaggedrag

 

Gelijkmoedig- en gelijkwaardigheid
versus discriminatie en sterke emotionaliteit

 

Dit betekent voor de klassen en/of schoolsituatie het volgende:

 

Als kinderen veel en vaak boos op elkaar zijn, beoefen vriendelijkheid

Als kinderen elkaar pesten, beoefen mededogen 

Als kinderen elkaar weinig gunnen, naar beneden halen of jaloers zijn, beoefen blijdschap

Als kinderen elkaar buitensluiten of slecht kunnen accepteren, beoefen gelijkmoedig- en gelijkwaardigheid

 

Het bevorderen van positieve emoties en het afzwakken van negatieve emoties door de vier kwaliteiten heeft grote invloed op het persoonlijk functioneren van het kind. Het kind ontwikkelt positieve gevoelens, zoals welbevinden en zelfvertrouwen. Ook hebben deze kwaliteiten invloed op het  klasse- en schoolklimaat. Kinderen worden sociaal competenter, omdat ze minder snel emotioneel uit balans zijn. Ditzelfde geldt ook voor leerkrachten.

 

In dit schema staat een samenvatting van de vier Hartkwaliteiten, hun pictogrammen, de gevoelens die ze oproepen, hun wensen, de tegengestelde emoties en de richtingen waarin ze eventueel in de klas opgehangen kunnen worden. 

 

 

Doel: Het oefenen van de Hartkwaliteit die jouw groep nodig heeft, als je naar de tegengestelde emoties kijkt. De gekozen Hartkwaliteit kan dan als een ‘anker’ voor de kinderen dienen om goed met elkaar om te gaan.

Klik hier voor een mogelijke procedure

 

  • Welke Hartkwaliteit heeft jouw groep nodig, gezien de tegengestelde emoties?” Je kunt dit zelf bepalen, maar dat kunnen de kinderen zelf ook doen. Gedurende één week oefent de groep hiermee. 
  • Je kunt deze Hartkwaliteit als positieve gedragsregel “Zo doen we dat in deze school” inzetten. 
  • Besteed elke dag aandacht aan de gekozen Hartkwaliteit, bij voorkeur aan het begin van de dag of als evaluatie aan het einde van de dag. Laat kinderen de spreuk opzeggen en/of bespreek ze met hen. 
  • Tijdens de dag kun je ook aandacht besteden aan de Hartkwaliteit bij pauzes, conflicten, positieve ervaringen of wanneer de kwaliteit en de tegengestelde emotie zich maar voordoen. Op deze manier vormt de gekozen Hartkwaliteit een ‘anker’ voor het omgaan met elkaar.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Tools voor lezen
Hoe kies je een nieuwe leesmethode? Op 23 maart krijg je tools in handen. (gratis)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hybride rekenonderwijs Gynzy
Alles wat je nodig hebt om hybride rekenonderwijs te geven bij de opbouw 'De wereld in getallen 5'.
(Advertentie voor leraar of ouder)