Het Hart van Onderwijs
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hybride rekenonderwijs Gynzy
Alles wat je nodig hebt om hybride rekenonderwijs te geven bij de opbouw 'De wereld in getallen 5'.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Vraag een willekeurige leerling van de

Jozefschool in Muiden om de vier Hartkwaliteiten

te noemen, en hij lepelt ze zo op. Mét voorbeelden. Ze krijgen les volgens

de boeddhistische methode van het

Hart van Onderwijs.


Soms kom ik zelf langs om met de

klas te oefenen. Doel van de methode is

dat de kinderen leren wijsheid en compassie

bij zichzelf op te wekken.

Dit schooljaar heb je de kans om via Yurls kennis te maken met het Hart van Onderwijs.  

Via de POLS Nieuwsbrief kondigen we regelmatig nieuwe oefeningen aan die je zonder veel voorbereiding met de klas kunt doen.

Wil je tijdens of na dit schooljaar meer informatie over de methode dan kun je contact opnemen via onderstaand contactformulier.

Douwe Hoitsma 

Adem is leven, wordt vaak gezegd. Dit is uiteraard waar want zonder onze adem is immers geen leven mogelijk. De adem is een primaire levensfunctie. Inzicht in de adem geeft inzicht in het leven zelf. Als we meer in contact komen met de adem, komen we meer in contact met onszelf. 

 

De adem vormt de brug tussen lichaam, spraak en geest. Als je met de adem oefent, werk je aan de balans tussen lichaam, spraak en geest. Deze balans is belangrijk voor kinderen om een betere leerhouding te ontwikkelen en in bredere zin het leven evenwichtiger te leven. Hoe komt deze balans tot stand? 

 

De adem kan lichaam, spraak en geest ontspannen of vitaliseren. Als we ons onrustig, gespannen en onzeker voelen (geest), is onze adem ook onrustig en gespannen. Misschien beginnen we zelf te hyperventileren. Ons lichaam voelt gespannen en verkrampt aan en onze spraak is niet vloeiend, ontspannen en soms onsamenhangend.

 

De adem kan ons  gespannen lichaam en onze onrustige spraak en geest weer in balans brengen door bijvoorbeeld wat dieper uit te ademen of wat meer vanuit de onderkant van de buik te ademen. Als we ons sloom, verveeld, neerslachtig voelen (geest), is de adem oppervlakkig en soms onmerkbaar.

 

Ons lichaam heeft een lage spanning en weinig energie en onze spraak is niet alert en helder. De adem kan ons lichaam, spraak en geest weer in balans brengen door bijvoorbeeld wat hoger in onze borst te ademen.

Om inzicht in de adem te krijgen moet je deze eerst leren herkennen en je bewust worden van de werking. Hier volgen vier ademoefeningen, die je gemakkelijk in de klas kunt doen en weinig tijd kosten. Alle oefeningen bevorderen ontspanning en het concentratievermogen.

(Advertentie voor leraar of ouder)

 


 • Stel je voor dat je een ballon bent.

 • Adem wat dieper door je neus in  alsof je als een ballon wordt opgeblazen, niet te overdreven inademen.

 • Houd adem even vast.

 • Adem rustig en helemaal door je mond uit alsof je een ballon bent die langzaam leegloopt.

 • Doe de oefening drie keer.

 • Voel de ontspanning en rust.

 

 


 • Laat kinderen eerst iets dieper in- en uitademen, zodat ze de in- en uitademing door hun neus en/of mond voelen. Laat ze hierbij niet te overdreven in- en uitademen.

 • Laat ze daarna weer rustig ademen. Vraag of ze hun inademing kunnen opmerken, als ze dat kunnen, laat ze dan binnen zichzelf: ‘IN’ zeggen. Doe dit bijvoorbeeld drie, zes of negen keer.

 • Vraag of ze hun uitademing kunnen opmerken, laat ze binnen zichzelf: ‘UIT’ zeggen. Laat hen dit ook drie, zes of negen keer doen.

 • Als kinderen loom of verveeld zijn, laat hen dan de inademing opmerken. Als kinderen onrustig zijn, laat hen dan de uitademing opmerken.

 • Vraag of de adem hen rustiger, ontspannen of juist wakkerder maakt? 

 

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
Tools voor lezen
Hoe kies je een nieuwe leesmethode? Op 23 maart krijg je tools in handen. (gratis)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Het tellen van de adem is een van de oudste oefeningen en bevordert ontspanning en concentratie.

 

 • Adem door je neus en/of mond in zonder de adem te willen veranderen.

 

 • Let op de uitademing. Tel de uitademingen van 1 tot 10.

 

 • Bij de eerste uitademing tel je “1”, bij de tweede uitademing tel je “2”; bij de derde uitademing “3” enzovoorts tot “10”.

 

 • Bij de 10-de uitademing begin je weer opnieuw te tellen bij “1”.

 

 • Je kunt de oefening uitbouwen tot 3 series van 10 uitademingen achter elkaar.

 

 • Als je de tel kwijt bent begin je rustig overnieuw.

 

 • Vraag: Wie heeft er goed geteld? Wie was de tel kwijt geraakt? Wordt je er kalmer of onrustiger van? Wie wordt er alerter, helderder, frisser of juist slomer van?

 

Suggesties


 • Afhankelijk van het concentratievermogen kun je kinderen meerdere series van 1 tot 10 laten tellen.
 • Je kunt ze ook van 1 tot 10 laten tellen en dan weer van 10 tot 1 laten terugtellen.

 


 • Laat de kinderen in de zithouding zitten.

 • Laat de kinderen hun handen op de onderkant van hun buik liggen.

 • Kunnen de kinderen de ademhaling in je buik voelen?

 • Wanneer zet hun buik uit, bij de inademing of uitademing?

 • En wanneer komt de buik naar binnen, bij de in- of uitademing? 

 • Adem gewoon door en tel je uitademingen in je buik van 1 tot 10.

 • Bij de eerste buikuitademing tel je “1”, bij de tweede “2”, derde “3” etc. tot 10.

 • Bij de 10-de uitademing begin je weer opnieuw te tellen bij “1”.

 • Je kunt de oefening weer uitbouwen tot drie series van 10 uitademingen achter elkaar.

 • Als je de tel kwijt bent begin je rustig overnieuw.

 • Doe je vinger maar omhoog als je klaar bent. 

Hybride rekenonderwijs Gynzy
Alles wat je nodig hebt om hybride rekenonderwijs te geven bij de opbouw 'De wereld in getallen 5'.
(Advertentie voor leraar of ouder)