Het Hart van Onderwijs
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hybride rekenonderwijs Gynzy
Alles wat je nodig hebt om hybride rekenonderwijs te geven bij de opbouw 'De wereld in getallen 5'.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Vraag een willekeurige leerling van de

Jozefschool in Muiden om de vier Hartkwaliteiten

te noemen, en hij lepelt ze zo op. Mét voorbeelden. Ze krijgen les volgens

de boeddhistische methode van het

Hart van Onderwijs.


Soms kom ik zelf langs om met de

klas te oefenen. Doel van de methode is

dat de kinderen leren wijsheid en compassie

bij zichzelf op te wekken.

Dit schooljaar heb je de kans om via Yurls kennis te maken met het Hart van Onderwijs.  

Via de POLS Nieuwsbrief kondigen we regelmatig nieuwe oefeningen aan die je zonder veel voorbereiding met de klas kunt doen.

Wil je tijdens of na dit schooljaar meer informatie over de methode dan kun je contact opnemen via onderstaand contactformulier.

Douwe Hoitsma 

 

Concentratie kan ontwikkeld worden door de aandacht te richten, vast te houden en terug te brengen. In deze oefeningen staan geheugen, alertheid en het vasthouden van aandacht centraal. 

Geschikt voor alle groepen


 • We gaan zitten in de zithouding 

 • Bij de eerste oefening mag je je ogen eerst open houden. Ik laat de belletjes klinken. Je luistert goed naar het geluid en als je het geluid niet meer hoort, dan doe je je handen over elkaar. 

 • Bij de tweede keer doen we hetzelfde, maar dan met je ogen dicht. Misschien kun je dan nog beter luisteren. Daar gaat die.

 • Bij de derde oefening mag je zelf weten of je je ogen dicht of open hebt. Volg mij maar.

 • Kun je beter met je ogen dicht of open luisteren? Wordt je er rustiger van binnen van of onrustiger, dat kan ook.

 • De rust en concentratie je werk mag je nu in stoppen.

 

Geschikt vanaf groep 3


 • De leerkracht tikt op een houtje of klapt zachtjes in zijn handen, bijvoorbeeld vier keer.

 • De leerkracht vraagt aan een leerling hoeveel keer hij getikt heeft.

 • De leerling zegt: “vier keer”.

 • De leerlingen moeten het getal ‘vier’ onthouden.

 • Vervolgens tikt of klapt de leerkracht door, bijvoorbeeld 5 tikken.

 • De leerkracht stopt en vraagt een leerling: “Hoe vaak heb ik nu in totaal getikt?”

 • De leerling zegt: “9 keer”.

 • Dan tikt de leerkracht door tot bijvoorbeeld 20, 50 of 100 en elke keer noemt hij een naam van een leerling die dan vertelt hoe vaak er getikt is? 

 

(Advertentie voor leraar of ouder)

Geschikt vanaf groep 3

 

 • De leerlingen doen de leerkracht na. Dit is de procedure:

 • De leerkracht klapt met beide handpalmen omlaag op zijn knieën.

 

 • De leerkracht buigt z´n beide ellebogen en heft beide handen omhoog tot borsthoogte en klapt in zijn handen.

 

 • Vervolgens beweegt hij z’n rechterhand een stukje omhoog en klikt tegelijkertijd  met zijn duim langs zijn middelvinger zodat er een klikkend geluid te horen is. Hij noemt dan z’n eigen naam.

 

 • Daarna steekt hij z’n linkerhand een stukje omhoog en maakt een klikkend geluid door z’n linker duim langs de linker middelvinger te klikken, waarna hij een andere naam noemt.

 

 • Die persoon neemt het over en doet stap 2 tot en met 5, waarna een andere leerling het weer overneemt etc.

 

 • Degene die niet goed reageert, is af.

 

 • Wie als laatste overblijft, wint.

 

Suggestie: de leerlingen kunnen eerst het ritme van het klappen en de bewegingen even oefeningen voordat ze de namen gaan noemen.

(Advertentie voor leraar of ouder)
Tools voor lezen
Hoe kies je een nieuwe leesmethode? Op 23 maart krijg je tools in handen. (gratis)
(Advertentie voor leraar of ouder)

 

-Kinderen zitten in de zithouding.

-De leerkracht zit zo dat ieder kind hem goed kan zien.

-De leerkracht kan verschillende commando’s geven:

 • Commando pinkelen: de leerkracht en de kinderen trommelen zichtbaar met beide pinken op tafel.

 

 • Commando hol: handpalmen naar boven draaien.

 

 • Commando bol: handpalmen naar beneden.

 

 • Commando plat: handen plat op de tafel.

 

 • Commando vlak: de zijkant van de handen op tafel.

 

Aan elk bevel moet het woordje ‘commando’ vooraf gaan. Wordt dat er niet bij gezegd, dan mogen de kinderen het bevel niet uitvoeren en gaan ze gewoon door met waarmee ze al bezig waren. Wie wel het foute commando uitvoert, is af. Hoe sneller de bevelen elkaar opvolgen, hoe moeilijker het is om ze foutloos uit te voeren.  

 

Bijvoorbeeld: COMMANDO PINKELEN - iedereen pinkelt - COMMANDO BOL - handen bol - COMMANDO PINKELEN - pinkelen - COMMANDO PINKELEN - gewoon door pinkelen - COMMANDO HOL - handen hol - COMMANDO. PLAT - handen plat - COMMANDO PINKELEN - pinkelen - BOL - gewoon door pinkelen – PLAT- gewoon doorpinkelen etc.

 

Suggesties

 

 • Begin in een langzaam tempo en ga dan steeds sneller.
 • De leerkracht kan eerst de bevelgever zijn. Als het spel eenmaal loopt, kan een kind de rol van bevelgever overnemen. 
 • Ook kunnen anderen commando’s worden bedacht, zoals commando ‘hoofd’, ‘schouders’, ‘knie’ etc.
Hybride rekenonderwijs Gynzy
Alles wat je nodig hebt om hybride rekenonderwijs te geven bij de opbouw 'De wereld in getallen 5'.
(Advertentie voor leraar of ouder)