Het Hart van Onderwijs
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hybride rekenonderwijs Gynzy
Alles wat je nodig hebt om hybride rekenonderwijs te geven bij de opbouw 'De wereld in getallen 5'.
(Advertentie voor leraar of ouder)
Dit boek van meester Douwe vertelt het verhaal van vier hartsvrienden.

Oefenen in het elkaar iets gunnen versus jaloezie/misgunnen

 

Discipline houdt in het goede doen, omgaan met moeilijkheden of problemen en je houden aan strategieën. De tegenpool van blijdschap is jaloezie, elkaar iets misgunnen en elkaar kleineren.

 

Door het beoefenen van discipline zullen kinderen zich afwenden van de tegenpolen van blijdschap en zullen zij zich steeds meer houden aan het positieve: het geven van complimenten en het elkaar iets gunnen.

 

De beoefening van discipline krijgt pas echt inhoud als het met wijsheid verbonden wordt, want dan weten kinderen dat het elkaar dingen misgunnen negativiteiten opleveren en het vasthouden of beoefenen van elkaar iets gunnen juist tot positieve gevoelens en acties zal leiden. 

Vooraf kun je voor jonge kinderen prentenboeken voorlezen m.b.t. jaloezie en de verbinding naar blijdschap, ofwel elkaar iets gunnen maken: 

 

 1. Vier Hartsvrienden, Kentucky Kip die raad en daad krijgt van Victorino Vogel. Lees dit gedeelte van het prentenboek voor om aan te geven hoe om te gaan met jaloezie.  
 2. Kiki krijgt een zusje

 

Bespreek met kinderen ‘elkaar iets gunnen’ wat zou dat zijn? Geef zelf voorbeelden. Wat zouden de kinderen elkaar gunnen? Hoe voelt dat als je elkaar iets gunt (blijdschap?) Wat is de tegenpool? Wijs op het plaatje van de kinderen.

 

Wat zou het voor dit jongetje heerlijk zijn als het meisje d'r ijsje laat vallen. Dan smaakt zijn eigen ijsje ineens veel ...Misgunnen ofwel jaloezie? Bespreek wat jaloezie is? Geef desnoods zelf voorbeelden.

 

Waar leidt jaloezie toe? Zijn de kinderen zelf wel eens jaloers? Hoe voelt dat? Hoe denken de kinderen met jaloezie om te gaan?

(Advertentie voor leraar of ouder)
Tools voor lezen
Hoe kies je een nieuwe leesmethode? Op 23 maart krijg je tools in handen. (gratis)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Klik op het icoon met gereedschap om de afbeelding te vergroten.
(Advertentie voor leraar of ouder)
 • Neem de leerlingenlijst en schrijf aselect een naam op het zonnetjes-formulier van de complimenten, die je al eerder ontvangen hebt
 • Deel de formulieren uit
 • Vraag de kinderen of ze dingen op willen schrijven die ze het kind op het formulier gunnen. Geef voorbeelden als kleren, schoenen (fysieke dingen), maar ook dat iemand goed kan sporten, rekenen (vaardigheden) of misschien wel liefde, een goed leven etc. Kijk maar wat er gebeurt
 • Geef kinderen de tijd om dingen op te schrijven
 • Bespreek na afloop wat de kinderen hebben opgeschreven. Neem de tijd hiervoor. Dit is een oefening op zich en kan verdiepend werken
 • Hang de formulieren eventueel op.

 

PS kleuters en kinderen in groep 3 die niet kunnen schrijven kun je gewoon beurten geven.

Doel: Omgaan met jaloezie door een ander iets te gunnen en omgaan met winnen. 

 

Inleiding: Als je wint, kun je vaak gemakkelijk een compliment geven of een ander iets gunnen. Je voelt je wellicht beter dan de ander. Hoe zit dat als je verliest? Misschien heb je dan het gevoel dat je minder bent dan de ander. Kun je dan ook een ander nog iets gunnen of een compliment geven? Dan gaan we deze les onderzoeken.

 

Middelen: Dobbelstenen en het zonnetjesblad

 

Organisatie: Kinderen zitten in een groepje van 5 tot 6 kinderen

 

Oefening:

 • Fase 1: opwekken van jaloezie door een dobbelspel

* ieder kind krijgt een nummer

* de leerkracht wijst één willekeurig kind aan
die met een dobbelsteen gooit. Als dit kind bijvoorbeeld “3” gooit, dan is het kind met het nummer 3 de winnaar.

 

 • Fase 2: de rest van de kinderen krijgt het zonneblad en gaat opschrijven wat hij/zij de winnaar gunt of geeft een compliment. 
 • Fase 3: hoe ging die oefening? Vond je iets lastig? Hoe was het voor de winnaars?

 

Mogelijke reactie van de winnaar. Winnaar blijft bescheiden, dan is het voor de verliezers gemakkelijk om elkaar iets te gunnen. De winnaar laat overdreven zien dat hij de winnaar is. Dan is het voor de verliezers moeilijker om de winnaar iets te gunnen of een compliment te geven.

(Advertentie voor leraar of ouder)